Over onsinformatie

Reden oprichting stichting Farmers Families Future Uganda (FFFU)

Ik ben driemaal in Uganda geweest om kleine projecten te ondersteunen met het verbouwen van groenten. In augustus 2012 drie weken bij een weeshuis in het voorjaar van 2014 vijf weken bij een onderwijsproject en eind 2015 acht weken bij drie verschillende projecten die families en kleine boeren helpen hun levensstandaard wat te verhogen. Maar het is niet alleen bepaalde kennis overdragen ook ontbreekt het hen aan financiële middelen om zich verder te ontwikkelen. Men heeft mij gevraagd of ik hen daarmee wil helpen. En dat is de reden dat ik en mijn medeoprichters deze stichting hebben opgericht.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting FFFU is om arme en hulpbehoevende boeren families te helpen hun levensstandaard wat te verhogen. Ook willen we de onderwijsvoorzieningen verbeteren.

Visie

De achterliggende visie achter deze doelstelling is dat er veel families zijn in dit land die door gebrek aan kennis en inkomsten hun kinderen geen goede toekomst kunnen bieden en soms zelfs geen toegang tot onderwijs kunnen verschaffen.

Werkwijze

Farmers families future uganda wil deze families ondersteunen bij het verbouwen van groenten d.m.v. het verschaffen van goed gereedschap, zaden en andere benodigdheden. Tevens het ter plaatse uitleggen wat de beste manier is om een betere opbrengst te krijgen. Dit doen we samen met de daar aanwezige organisaties Counterpart travels (www.counterparttravels.com ) en Reach Out (www.reachoutnkokonjeruyolasite.com ) die daar al het nodige goede werk doen Maar zij kunnen onze en uw hulp daarbij heel goed gebruiken. Zij hebben al hard gewerkt met ontwikkelingswerkers en de lokale bevolking om de mogelijkheden voor sociaal economische kansen te maximaliseren. Niet tegenstaande dat hebben zij onze en uw hulp hard nodig. Een ander ding is om voedselzekerheid te verhogen
door verbetering van productie methodes en nieuwe technologische ontwikkelingen toe te passen en over te brengen aan de lokale bevolking De productie moet verhoogd worden zonder de oppervlakte te vergroten.

De inkomsten worden verkregen uit donaties van kringloopwinkel Een Aarde uit Asten, Kringloopwinkel de vlooienmarkt Deurne, van Rumpt Foundation en De Kuijte-Warong Stichting uit Oss, Verder uit de verkoop van vaste planten aan huis en op markten en giften van particulieren.
De baten en lasten kunt u lezen in het jaarlijkse financieel verslag. Het vermogen staat op de bankrekening van de stichting.

Projecten

Een van de projecten is het ondersteunen en begeleiden van families om hun groente te verbouwen. We geven hen het nodige gereedschap en materialen en leggen hen uit hoe hiermee om te gaan . Zodoende kunnen ze van dezelfde oppervlakte meer opbrengst halen en dus meer inkomsten. Na verloop van tijd kunnen ze dit zelfstandig voortzetten zonder onze hulp en kunnen wij weer andere families helpen Een ander project is het ondersteunen van een technische school. Deze verzorgen opleidingen voor metselaar, timmerman, automonteur, elektromonteur en agrarische vaardigheden. Ook hebben we contact met het nationaal onderzoekcentrum in Kawanda. En met hen samen proberen we de groenteteelt op een hoger niveau te brengen. Ook een project waarbij vrouwen een stuk land krijgen via microkrediet kan op onze hulp rekenen

Organisatie

Voorzitter: Tjeu Vinken
Snoertsebaan 26
5757PB Liessel

Secretaris: Tiny Koppens
Niers 21
5751 TR Deurne

Penningmeester: Tjeu Vinken
Snoertsebaan 26
5757PB Liessel